Gallery Discussion Forum: Saturday, 24. November 2012

cz
Akácie dlouhotrnná (Acacia karroo)
Akácie dlouhotrnná (Acacia karroo)
cz
Ambroň západní (Liquidambar styraciflua Rotundiloba)
Ambroň západní (Liquidambar styraciflua Rotundiloba)
cz
Ambroň západní - podzimní list (Liquidambar styraciflua Rotundiloba)
Ambroň západní - podzimní list (Liquidambar styraciflua Rotundiloba)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá - kmen (Pinus nigra)
Borovice černá - kmen (Pinus nigra)
cz
Borovice černá - šiška (Pinus nigra)
Borovice černá - šiška (Pinus nigra)
cz
Borovice pohorská (Pinus monticola)
Borovice pohorská (Pinus monticola)
cz
Borovice pohorská (Pinus monticola)
Borovice pohorská (Pinus monticola)
cz
Borovice pohorská - jehličí (Pinus monticola)
Borovice pohorská - jehličí (Pinus monticola)
cz
Čekanka obecná (Cichorium intybus)
Čekanka obecná (Cichorium intybus)
cz
Čekanka obecná - květ (Cichorium intybus)
Čekanka obecná - květ (Cichorium intybus)
cz
Čekanka obecná - květ (Cichorium intybus)
Čekanka obecná - květ (Cichorium intybus)
cz
Davidie listenová Vilmorinova - podzimní list (Davidia involucrata var vilmoriniana)
Davidie listenová Vilmorinova - podzimní list (Davidia involucrata var vilmoriniana)
cz
Davidie listenová Vilmorinova - podzimní zbarvení (Davidia involucrata var vilmoriniana)
Davidie listenová Vilmorinova - podzimní zbarvení (Davidia involucrata var vilmoriniana)
cz
Dekaisnea Fargesova (Decaisnea fargesii)
Dekaisnea Fargesova (Decaisnea fargesii)
cz
Dekaisnea Fargesova - plod (Decaisnea fargesii)
Dekaisnea Fargesova - plod (Decaisnea fargesii)
cz
Dekaisnea Fargesova - pupen (Decaisnea fargesii)
Dekaisnea Fargesova - pupen (Decaisnea fargesii)
cz
Gumojilm jilmový (Eucommia ulmoides)
Gumojilm jilmový (Eucommia ulmoides)
cz
Gumojilm jilmový (Eucommia ulmoides)
Gumojilm jilmový (Eucommia ulmoides)
cz
Gumojilm jilmový - kmen (Eucommia ulmoides)
Gumojilm jilmový - kmen (Eucommia ulmoides)
cz
Gumojilm jilmový - podzimní list (Eucommia ulmoides)
Gumojilm jilmový - podzimní list (Eucommia ulmoides)
cz
Gumojilm jilmový - podzimní list (Eucommia ulmoides)
Gumojilm jilmový - podzimní list (Eucommia ulmoides)
cz
Jasan zimnář (Fraxinus ornus)
Jasan zimnář (Fraxinus ornus)
cz
Jasan zimnář - podzimní zbarvení (Fraxinus ornus)
Jasan zimnář - podzimní zbarvení (Fraxinus ornus)
cz
Jasan zimnář - podzimní zbarvení plodu (Fraxinus ornus)
Jasan zimnář - podzimní zbarvení plodu (Fraxinus ornus)
cz
Javor japonský 'Green Cascade' (Acer japonicum)
Javor japonský 'Green Cascade' (Acer japonicum)
cz
Javor japonský 'O taki' - podzimní list (Acer japonicum)
Javor japonský 'O taki' - podzimní list (Acer japonicum)
cz
Javor japonský 'O taki' - podzimní zbarvení (Acer japonicum)
Javor japonský 'O taki' - podzimní zbarvení (Acer japonicum)
cz
Javor japonský 'O taki' - podzimní zbarvení (Acer japonicum)
Javor japonský 'O taki' - podzimní zbarvení (Acer japonicum)
cz
Kalokvět okoličnatý (Agapanthus umbellatus)
Kalokvět okoličnatý (Agapanthus umbellatus)
cz
Krasavec skalní (Calothamnus rupestris)
Krasavec skalní (Calothamnus rupestris)
cz
Lilie Latin Red - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
Lilie Latin Red - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
cz
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
cz
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
cz
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
cz
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
cz
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
Lilie Orange Cocotte - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
cz
Lilie Orange Pixels - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
Lilie Orange Pixels - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
cz
Lilie Orange Pixels - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)
Lilie Orange Pixels - Asijský hybrid (Lilium x hybridum)