cz
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - semena (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - semena (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - šiška (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - šiška (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - šišky (Pinus strobus Contorta)
Borovice vejmutovka - šišky (Pinus strobus Contorta)
cz
Borovice vejmutovka 'Contorta' (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka 'Contorta' (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' - jehlice (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' - jehlice (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' - šiška (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' - šiška (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' - větev se šiškami (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' - větev se šiškami (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovkovitá (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá - jehlice (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá - jehlice (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá - kmen (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá - kmen (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá - mladé jehlice (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá - mladé jehlice (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá - šiška (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá - šiška (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá - šišky (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá - šišky (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá - šišky (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá - šišky (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovkovitá - šišky (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá - šišky (Pinus strobiformis)
cz
Borovice velmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Borovice velmutovka - jehličí (Pinus strobus)
cz
Borovice zakrslá (Pinus pumila)
Borovice zakrslá (Pinus pumila)
cz
Borovice zakrslá - jehlice (Pinus pumila)
Borovice zakrslá - jehlice (Pinus pumila)
cz
Borovice zaoblená (Pinus rotundata)
Borovice zaoblená (Pinus rotundata)
cz
Borovice zaoblená (Pinus rotundata)
Borovice zaoblená (Pinus rotundata)
cz
Borovice zaoblená (Pinus rotundata)
Borovice zaoblená (Pinus rotundata)
cz
Borovice zaoblená - jehlice (Pinus rotundata)
Borovice zaoblená - jehlice (Pinus rotundata)
cz
Borovice zaoblená - jehlice (Pinus rotundata)
Borovice zaoblená - jehlice (Pinus rotundata)
cz
Borovice zobanitá (Pinus uncinata)
Borovice zobanitá (Pinus uncinata)
cz
Borovice zobanitá (Pinus uncinata)
Borovice zobanitá (Pinus uncinata)
cz
Borovice zobanitá (Pinus uncinata)
Borovice zobanitá (Pinus uncinata)
cz
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)
cz
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)
cz
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)
cz
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)
cz
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)
Borovice žlutá (Pinus ponderosa)