Photo: Pinus aristata (Plant Encyclopedia)

Pinus aristata Engelm. (Rocky Mountains Bristlecone Pine) - twings

Pinus aristata Engelm. (Rocky Mountains Bristlecone Pine)

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

plant

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine plant

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

plant

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine plant

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

plant

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine plant

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

seeds

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine seeds

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

seeds

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine seeds

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

cones

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine cones

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

twings

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine twings

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

twings

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine twings

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

needle

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine needle

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

needle

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine needle

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

needle

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine needle

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

needle

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine needle

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

needle

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine needle

Pinus aristata

Rocky Mountains Bristlecone Pine

needle

Pinus aristata  Rocky Mountains Bristlecone Pine needle