Photo: Chamaecyparis obtusa (Plant Encyclopedia)

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii' (Hinoki Cypress) - plant

Chamaecyparis obtusa Crippsii (Hinoki Cypress)

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'

Hinoki Cypress

plant

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'  Hinoki Cypress plant

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'

Hinoki Cypress

twings

Chamaecyparis obtusa  'Crippsii'  Hinoki Cypress twings

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'

Hinoki Cypress

twings

Chamaecyparis obtusa   'Crippsii'  Hinoki Cypress twings

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'

Hinoki Cypress

needle

Chamaecyparis obtusa    'Crippsii'  Hinoki Cypress needle